Olduvai Camp är en semitältcamp som ligger perfekt integrerad med naturen. Campen är byggd runt de stora klippblocken (kopjes) där tälten är gömda bland Olduvaiplantorna och de små buskagen.

Campen har 17 tält, alla med egen liten veranda med fri utsikt över det karga savannlandskapet med Ngorongorohöglandet i bakgrunden. Alla tält har toalett och dusch, el hela dygnet och varmvatten genererat av solpaneler, generatorer finns som back up.

Olduvai Camp har även ett mässtält där alla måltider serveras. Mässtältet har en fantastisk utsikt över den ändlösa slätten där det ligger en bit upp på kopjen. Det finns en bar och två små altaner bland klippblocken. Högst upp på kopjen finns en utsiktsplats som är perfekt för stjärnskådning.

Lodgen har ett nära samarbete med den närbelägna massajbyn som ni kan besöka. Eller följ med massajerna på vandring till en annan närbelägen kopje och beskåda den fantastiska solnedgången!