Sedan man från UD meddelat sin starka avrådan (lika med förbud) från icke nödvändiga resor och allt fler länder har stängt sina gränser har det varit kaos och oro där i princip alla resor har avbokats samtidigt.

Enligt paketreselagen ska återbetalning vid avbokning, i de fall resenärer har rätt till det, ske så fort som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Den extrema situation vi befinner oss i har lett till mycket hög arbetsbelastning där det är nästintill omöjligt för oss att kunna upprätthålla den tiden. Vi gör allt vi kan för att hantera situationen.

Vi är medlemmar av resebranschens övergripande branschorgan SRF (Svenska Resebyrå- och arrangörsföreningen) som har framfört detta till Konsumentverket som har visat stor förståelse för att detta kan ta betydligt längre tid än lagen föreskriver.

För att komplicera saken ytterligare har många flygbolag beslutat sig för att inte återbetala för utställda biljetter på det sättet som lagen föreskriver. SRF kommunicerar på europeisk nivå för att tillse att flygbolagen gör rätt för sig. Parallellt med detta kommunicerar vi med andra underleverantörer för återbetalning av outnyttjade tjänster i samband med avbokningar, detta för att vi skall kunna göra återbetalningar till drabbade resenärer så snabbt som möjligt.

Vi har full förståelse för den frustration som finns, men ovissheten och en del oklarheter i processen lär klarna med tiden och vi ber er om överseende och tålamod. Detta gäller även er som önskar boka om och resa längre fram, vi inväntar mer information från berörda flygbolag om vilka regler som gäller kring ombokning.

Vårt kontor på Katarinavägen 20 är öppet mellan kl 09.00-13.00 måndag-fredag.