Mozambique

Vi skräddarsyr er drömresa utifrån era önskemål!

Det unika Afrika fjärran från kommers och massturism, Paradisöar med sagolika stränder, turkosblått hav och 250 mil lång kust.

 • Vill ni uppleva det genuina Afrika med långsträckta paradisstränder och turkost vatten långt från de allmänna turistströmmarna så är Mozambique ett resmål för er! Med Mozambiques 250 mil oexploaterade kust längs Indiska Oceanen, en vibrerande huvudstad med rikt kulturliv, fantastiska rev i världsklass, nationalparken Gorongosas vidsträckta skönhet och det historiskt intressanta Ilha de Mozambique kan Mozambique erbjuda något för alla smaker.

  Geografi
  Mozambique har en lång kuststräcka på 250 mil mot Indiska Oceanen i öster och en nord-sydlig bergskedja i inlandet och däremellan en vidsträckt savann. Mozambique gränsar mot Sydafrika, Swaziland, Zimbabwe, Zambia, Malawi och Tanzania. Landets största floder är Zambezi och Limpopo, som båda rinner ut i Indiska Oceanen i Mozambique. Naturgeografiskt kan landet delas in i tre huvudregioner: Mozambiqueslätten, Zambezihöglandet och Malawiplatån öster om Malawisjön. Huvudstaden heter Maputo och ligger längst i söder.

  Befolkning
  År 2010 beräknade man att det fanns ca 23,5 miljoner invånare i Mozambique. Det finns ett stort antal folkgrupper i landet varav bantufolket makua-lomwe i norr är störst och utgör ca 40 % av befolkningen.

  Religion
  Religionsfrihet råder med ett flertal traditionella religioner, kristendom (främst katoliker) och islam.

  Språk
  Mozambique var under många år en portugisisk koloni och portugisiska är fortfarande landets officiella språk. Det finns därutöver ett 20-tal lokala språk varav makua och tsonga är störst. Längs kusten talas även swahili.

  Politik
  Mozambique är en republik. Presidenten har stora maktbefogenheter och är både stats- och regeringschef. Landet har flerpartisystem, men regeringspartiet Frelimo har styrt sedan självständigheten från kolonialmakten Portugal 1975. Det har lett till att makten i praktiken ligger hos en politisk elit inom Frelimo.

  Ekonomi
  Mozambique har en ganska varierad ekonomi, där såväl jordbruk och industri som handel och övriga tjänster har en viktig roll. Jordbruket beräknas stå för en tredjedel av bruttonationalprodukten (BNP), men man räknar med att fyra av fem mozambikier försörjer sig på familjejordbruk. Mozambique har länge räknats till ett av världens fattigaste länder men tack vare den förhållandevis stabila politiska situationen i landet och rika fyndigheter av bland annat aluminium, kol och gas stärks nu landets ekonomi gradvis. Turistnäringen blir också allt viktigare för landets ekonomi.

  Valuta
  Valutan heter Metical. För aktuell växelkurs hänvisar vi till: FOREX

  Klimat
  I norra Mozambique är klimatet tropiskt, varmt och fuktigt medan det i söder är torrare då det är betydligt regnfattigare än i norr. Det är också fuktigare längs hela kusten på grund av den varma Mozambiqueströmmen som löper söderut längs kusten. Nederbörden varierar kraftigt, inte bara mellan de olika regionerna utan även från år till år. Problem med både torka och översvämningar förekommer tämligen frekvent. Det regnar främst under sommarmånaderna som råder mellan oktober och mars.

  Tidsskillnad
  +1 timme på vintern, samma tid på sommaren.

  Visum
  För mer information angående visum hänvisar vi till: Comet Consular Service
  Comet Consular Service

  El
  220/240. Adapter behövs.

  Det unika Afrika fjärran från kommers och massturism, Paradisöar med sagolika stränder, turkosblått hav och 250 mil lång kust.


Topp