Bränd jord

Av Elieshi Lema
En skildring av kvinnors förhoppningar, längtan, sexualitet och kamp mot det auktoritära, traditionellt mansdominerande samhället i Tanzania. Bränd jord ger svenska läsare en inblick i en annan värld, andra tider och sedvänjor. Samtidigt är det lätt att identifiera sig och följa både det specifikt tanzaniska och det universella i denna fängslande roman.


Topp