Building of the Panama canal

164 historiska fotografier och omfattande texter berättar den fängslande historien om Panamakanalens tillkomst: muddring, bostäder, intern politik, tekniska bedrifter, misslyckanden och slutligen framgång.
På engelska


Topp